Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Adhesions a la Campanya pel Dia Mundial del Comerç Just 2021

Les entitats sotasignants confirmem la nostra participació en l'organització d'activitats o accions de sensibilització de la campanya de LaCoordi en motiu del Dia Mundial del Comerç Just o bé al llarg del 2021.

Hi ha 11 preguntes en aquesta enquesta.
Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només s’utilitza per indicar si l’has completat o no. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.

Adhesió a la campanya i al manifest 2021
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Municipi (barri, en el cas de la ciutat de Barcelona)
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Organització/ns, entitat/s
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Nom de la persona de contacte
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Telèfon de contacte
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Correu electrònic
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Data en què es realitzarà l'acte (dd/mm)
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Horari de les activitats
Activitat/s que es realitzarà/an
Format i lloc on es realitzarà l'acte
Presencial (plaça, instal·lació o equipament públic...) o virtual (Jitsi, Zoom...)
Perfil/s a xarxes socials
Nom sota el que apareixeu a les xarxes socials i especificar la plataforma (Instagram, Facebook, Twitter...)
Comentaris